2013. szeptember 17., kedd

Müller Péter: Álruhás angyalokManapság elterjedt az a hír, hogy nagyon sok angyal vállal embersorsot. Látják, hogy a civilizációnk sodródik a végzete fele, s mivel félő, hogy az ember az egész természetet magával rántja, az angyalok már nem tudnak felülről segíteni.

Megszületnek. Magukra veszik az emberi életet, és megpróbálják ezt a tébolyult emberfajt személyes jelenlétükkel megjavítani. Sok kisgyereknél fedezhetők fel angyali intelligenciák.

Ilyesmi máskor is előfordult, de soha ilyen tömegesen. Nem könnyű ezt a különbséget észrevenni, mert a picik négy - öt éves korukig mindig is hordoztak magukon angyalarcot és lényükben angyaltermészetet. De itt valami másról van szó. Egy magasabb szellemiség jelenlétéről. Nem tudom, így van-e, és azt sem, hogy egy ilyen lélektelen, elgépiesedett pokol-közegben, mint a mienk, nem vesztik-e el később angyal természetüket, s szárnyatlanul nem fulladnak-e bele abba a mocsárba, melynek megtisztítására vállalkoztak szegények.

Nem tudom. Az angyalok egyrészt láthatatlanok, másrészt közöttünk élnek, álruhában. Nem tudod, ki a gyereked, barátod, vagy az idegen, akivel éppen összehozott a sorsod. Lehet, hogy angyal. Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán álruhát öltött, de a születése pillanatában odafenn hagyta az angyal-múltjára való emlékezetét is. Ő sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá. Csak érzékenyebb. Finomabb. A bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengszter világban élünk, Ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, link, Ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, Ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Össze akarja tartani, ami széthullana. Egyszerű, romlatlan lelkületű emberek ezek, jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. ,,Nem idevalók" Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal, a vérükbe van írva. Ahonnan egy álruhás angyalt tévedhetetlenül fel tudsz ismerni, az nem a jósága, nem a bölcsessége, nem is a csodatévő hatalma. Ilyesmikkel, bár ritka tulajdonságok, egy kezdő angyal, sőt, néha egy ember is rendelkezhet. Az igazi angyalt a kedélyéről lehet megismerni. Lényéből szüntelenül árad valami megmagyarázhatatlan derű. Olyan lelkiállapot, melyet az ember csak akkor él át néhány pillanatig, amikor ráragyog a nap, amikor repülőgépe a sötét viharfelhők fölé emelkedik, oda, ahol mindig fényesség van, kék-ezüst tündöklés. Az életet sokan iskolához hasonlítják, ahol tanulni kell, üzemhez, ahol dolgozni kell, néha börtönhöz, ahol az ember bűnhődik.

Az angyal mindezeken túl van. Túl van a hittanórákon, a filozófiákon; most már látja, hogy az Élet nem egyéb, mint játék. Úgy él, ahogy a madár fürdik a tócsában, vagy a hal fickándozik, önfeledten kiugrik a vízből, nem azért mert éhes, hanem ,,csak úgy". Mint amikor az ember táncra perdül, nem azért, mert valaki felkéri, hanem mert nem bír magával. Kedve van hozzá. Jókedve. Ezért a kedv szóért hívjuk is a csodálatos anyanyelvünkön kedvesemnek azt, akit nagyon szeretünk. És ha valakinek a kedvében jársz, azt jelenti, hogy nagy örömet okozol neki. Kedvesség nélkül nem tudok elképzelni szeretetet. Csak itt, ebben a végső tudatállapotban ébredünk rá arra, hogy minden bajnak, őrületnek mélységes oka van a teremtésben. Ez égetett ki belőlünk mindent, ami nem volt tiszta kedély és zavartalan boldogság. A mennyország ,,zenés - táncos" hely. Ahogy az egész kozmosz is az. Mindig mindenhol zene szól. Sőt, zenéből van szőve az egész Mindenség; rezgésből, hullámból, erők és részecskék szédült táncából - csak ezt eddig nem hallottuk. Nem volt fülünk hozzá. Az angyalok itt már akaratlanul énekelnek. Az ember is ezt teszi amikor vidám. Észrevétlenül fütyül ha olyasmit csinál, amit szeret. A jókedv dalol benne. Tudod, miért fütyülünk, dalolunk? Mert azt érezzük: halhatatlanok vagyunk. Ez nem tudatosul bennük. Nem is gondolunk rá. Csak megérint bennünket az öröklét mámora. Az, hogy fenemód jó lenni! - hogy a világ nem keserves melóból, hanem örömteli játékból állt elő. Az istenélmény nem egyéb, mint a szüntelen ,,jó lenni" állapota. Átsuhant már benned ez az élmény? Ez a ,,de jó lenni"? Biztos vagyok benne. Ebből értheted meg milyen egy angyalnak. (Müller Péter: Boldog lelkek tánca)

2013. szeptember 10., kedd

Legendás szerelmek-Latinovits Zoltán levele Ruttkai Évához

Ikerlángok, ikerlelkek, lélektársak..a Színészóriás Latinovits Zoltán és a Színészkirálynő  Ruttkai Éva legendás szerelme ma is  megérinti a szíveket. Ha létezik a mennyországban találkozás, biztos vagyok benne, hogy most odafent egymás kezét fogják. Ők ketten megtalálták egymásban a "Másik Felüket" és a szerelmük örökre szólt...


"A Másik Felünket föl lehet ismerni a szeme csillogásából - az emberek az idők kezdete óta így ismerik föl az igaz szerelmüket." ( Paulo Coelho: Brida )"Nincs nyugalom. Én is várok. Várlak, hogy elmondhassam: légy nyugodt, vagyok és leszek Neked. Elvégeztetett. Ne hajtson hallgatásom és szomorúságom zajos helyekre, ne hajtson el gyötrődésem, várakozásom, töprengésem. Minden értünk fog történni, mert akarom. Mert Isten is így akarhatja.

Kilazult karom a derekad körül, de a kezedet fogom. Ne siess, ne kapkodj, ne térj ki. Újraszüljük magunkat. Te is akard. Hogy együtt legyen jó. Ha talán nem is úgy, mint régen.

Meleget kell egymásra fújnunk. Szeretetkötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ. Kihunynak a tüzek. Kell a tűz. Kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz a vihar. Kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk. Mert egyedül, mert egyedül olyan iszonyatos. Olyan nehéz. Ha nem buggyan fel úgy, mint régen a vágy, élesztgessük. Nem lehet másolni a voltot, mert már mások vagyunk...

Úszom a vízben: a múlt fájdalmas simogatása. Kék könnyek tava. Benne a mi szerelmünk, a mi könnyeink is. Benne a régi szép sudár árbocok, a régi vitorlák tükörképe. Kagylók a nyakadról. A viz csillogása szived csillogása. A szél hártyája a vizen: kezed nyoma. Lúdbőrzik a viz, mint a bőr. Mindenütt a mi tükörképünk. Mint a lidérc kóvályog a vizben, viz felett, a balatoni égen. A móló köveiben. Az utakon. A nádzizegésben. Szerelmünk itt jár, itt kisért, itt időz, igéz. Hordja ki a homokra a hullám szerelmünk szikrázó kavicsait. Nyomunk keresztalakban a homokban.

Ha a múltamra emlékszem, Te is öleled az életemet, belefonódtál, rám szőtted életed hálóját, beleszőtted a hitbe a szerelem fonalát!

Merre vagy? Hiányzol. Rettenetesen hiányzol.

Már régóta hiányzunk egymásnak. És mégsem a szokás, a betegség éltetett tovább. A szenvedés újraszüli a szép lehetetlent. Kell, hogy kelljünk egymásnak. Hát kicsit kellessük magunk egymásnak.

Töltsük meg a házat szeretettel. Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet. Éljük egymásnak a napokat. Költözzön vissza az ölelés, valamely késői józanabb, de maradóbb szerelem. Költözzünk vissza egymásba.

Fáj a hiányod.

Úgy hiszem, szárnyverdesve, topogva, ágaskodva, szeretlek. Ha még vagy. Ha neked ez elég. Ha Te is így akarod.

Ha van még idő..."Nagyapja, Gundel Károly éttermében, "éppen Krúdy Gyula bácsi asztala fölött" jött világra 1931. szeptember 9-én. 45 évvel később tragikus körülmények között halt meg. Baleset vagy öngyilkosság történt, találgatják ma is. Ám abban mindenki egyetért, Latinovits Zoltánnal, aki most lenne 80 éves, a magyar színjátszás egyik legnagyobb egyéniségét vesztettük el.


Megalkuvásra képtelen művész volt, aki - szavai szerint - megmaradt embernek, szigetnek, csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak, folyton keresőnek, "terepfelverőnek", lázadónak, életmentőnek, értelmezőnek, lassan bölcsülőnek, igazságkeresőnek, nevetőnek. A 18 éves fiú játékát látva Bajor Gizi megjósolta, hogy nagy színész lesz belőle, de csak kerülők után lépett a világot jelentő deszkákra: előbb volt asztalostanonc és hídépítő munkás, majd építészmérnöki diplomát szerzett. 1956-ban segédszínész lett Debrecenben, egy év múlva Miskolcra szerződött, ahol első színpadi találkozásukkor egymásba szerettek Ruttkai Évával. 


Virágcsokor minden premierre


A Vígszínház legendás színésznőjét Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem című darabjának három előadására

hívták meg a miskolci Nemzeti Színházba 1960 novemberében. Amint az esti fél 7-es próbán egymás szemébe néztek, elakadt a lélegzetük: Ruttkai szerint olyan érzés volt, mintha tükörbe nézett volna. A következő 16 évben minden premierje napján fél hétkor virágcsokrot kapott Latinovitstól "olyan gyönyörűséges sorok kíséretében, amelyektől megemelkedik, aki kapja." A premierkártyák sarkából sosem hiányzott a megismerkedésük időpontjára emlékeztető "18.30". A színésznő lakásában az egyik óra Latinovits halála után örökre fél hetet mutatott.A végzetes vonat Ruttkai Éva így idézte fel az 1960. november 17-i Miskolc és Hatvan közti vonatutat, amelyen végképp eldőlt a sorsuk: "Bejött hozzám ziláltan, csapzottan a kupéba. Hatvanig jött velem, sírt, könyörgött, térdre borult, és én még mindig nem vettem komolyan. Tetszett, szimpatikus volt, hatással is volt rám, még mindig nem éreztem azonban, hogy viszont tudnám szeretni, és az ő érzéseiben sem tudtam igazán hinni. Mondtam, szálljon le, adtam neki pénzt, hogy vissza tudjon utazni a következő vonattal. Ott állt a peronon, és egészen hunyorogva, zavartan, szinte kiszolgáltatottan kereste a vonatát. Ez az a pillanat, az a pillanat, amibe még mindig belesajog a szívem: ez a hunyorgás, ez a riadtság... ez volt az a pillanat, amikor egyszer csak halálosan beleszerettem." Ruttkai Éva elvált férjétől, Gábor Miklóstól, és 16 évig Latinovits Zoltán társa és játszótársa volt. 1963-ban Shakespeare Rómeó és Júliájának vígszínházi nézői érezték, hogy vibrál a levegő, mert a színpadon igazi szerelmesek játsszák, élik a klasszikus románcot. Később olyan darabokban és filmekben láthattuk őket együtt, mint Csehov Ványa bácsija és Krúdy Gyula Szindbádja, amelynek forgatásán a Huszárik Zoltán által teremtett légkörtől mindenki tehetséges volt és boldog.

Elvarázsolta a nézőket

Jancsó Miklós: Szegénylegények, Kovács András: Hideg napok, Falak, Révész György: Utazás a koponyám körül - még néhány film, amelyek alapján azok is megbizonyosodhatnak Latinovits kivételes tehetségéről, akik színpadon nem láthatták. Örkény István Tóték című darabjának Őrnagyát filmen és színházban is eljátszotta, utóbbiról nem maradt felvétel, de Thomas Mann Mario és a varázslójának körszínházi előadásáról igen: félelmetesen tökéletes Cipolla volt. Előadóestjein és lemezein Ady Endre, József Attila és mások költeményeit mondta, élte, ahogy senki más: recsegősre hallgatott bakelitkorongok mellett ma már cd-n és dvd-n is élvezhetjük összetéveszthetetlen versmondását. 


"Igazságomból nem engedtem soha. Káros szenvedélyem a dohányzás, meg az, hogy a tehetségtelen és ezért rosszakaratú emberekkel összeférhetetlen vagyok" - e szavakkal zárta 1969-es Önarckép című írását. Utálta a felületességet, a hozzá nem értést, a felkészületlenséget, és ezt mindenkinek kíméletlenül a szemébe mondta. Nem csoda, hogy csak néhány évig játszhatott fővárosi színpadokon. 1971-ben Veszprémbe szerződött, ahol végre rendezhetett is, Németh László Győzelem és Gorkij Kispolgárok című drámáját vitte színre. 1973-as könyvében, a Ködszurkálóban megírta, milyen színházat akar. Nem engedték, hogy megvalósítsa álmait olyan alkotótársakkal - Huszárik Zoltán, Cserhalmi György, Garas Dezső -, akik hozzá hasonló elveket vallanak.


Bagó és Balaton enyhítette depresszióját

Egyre gyakrabban tört rá a depresszió, amelytől a Völgy utcai kórházban próbálták megszabadítani. Itt határozta el, kell egy kutya. Ruttkai Évával együtt úgy imádták Bagót, mintha csak a fiuk lett volna. Sétáik kedvéért Latinovits még érszűkülettől sajgó lábáról is elfelejtkezett. Bagó story című írását a puli ihlette, aki szinkronba és utolsó pesti színpadi szerepe, a betegsége miatt csupán kilencszer eljátszott A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című darab operettszínházi próbáira is elkísérte. Akárcsak Balatonszemesre, édesanyjához, Gundel Katalinhoz és nevelőapjához, Frenreisz Istvánhoz. Édesapja, Latinovits Oszkár ugyanis egy nappal Piki - felnőttként is ez volt családi beceneve - születése után elhagyta őket. Gyerekkorától nagyon szerette a Balatont, már 12 évesen profin vitorlázott - akárcsak később féltestvérei, Bujtor István és Frenreisz Károly -, de kosárlabdában is jó volt, 20 évesen a Haladás SE NBI-es csapatának tartalék játékosa lett.


Baleset vagy öngyilkosság?


1976. június 4. Latinovits Zoltán Balatonszemesen pihent, napközben levelet írt Cserhalmi Györgynek. "A

depresszió vagy vélt depresszió ellustított, teljesen elpuhított. Tegnap még fél napot ágyban töltöttem. Ma végre nekiláttam a jógázásnak, favágásnak. Ezért ma jobban érzem magam. Most már mindennap háromszor megcsinálom a gyakorlatokat." Este sétálni indult az állomás felé. Ruttkai Éva szerint fel akart ugrani a lassító vonatra, ahogy gyerekkorában tette, de elvétette, és a kerekek alá esett. 


 A színésznő sohasem hitte el, hogy szerelme öngyilkos lett, ahogyan Latinovits édesanyja, a tavaly nyáron, 100 évesen elhunyt Tinka néni sem. Szigethy Gábor színháztörténész szerint is baleset történt, a Színészkirály nem készült a halálra - ellenkezőleg, tele volt tervekkel. Négy nappal később temették el Balatonszemesen, ahol 1984 óta múzeum őrzi emlékét. Ruttkai Éva 1976. június 4-től mindennap meggyújtott egy gyufaszálat, majd elfújta: 10 éven át, 1986. szeptember 27-én bekövetkezett haláláig gyűltek a kormos gyufaszálak egy üvegkehelyben.


"Hol van az a nyár? 

Hol a régi szerelem?


Hol van az a nyár? 


Átsuhant a szívemen.


Hol van az a tűz, 


ami karjaidba űz?


Hol van az a láz? 


Hisz a szívünk csupa gyász!..."
Ruttkai Éva & Latinovits Zoltán - Hol van az a nyár : http://www.youtube.com/watch?v=gwlxxGckuIs


Forrás: kiskegyed.hu , levelbonto.blog.hu

Tenyérelemzés-tenyérjóslás
A sok ezer évre visszatekintő vásári tenyérjóslást végző cigányasszonyokat - akik fogták tenyerünket, míg beszéltek hozzánk, ám szemük többet időzött páciensük arcán, mint tenyerén - napjainkban már felváltotta a tenyér vonalainak lefutását, mellékvonalait, dombjait vizsgáló és értékelő számítástechnikával támogatott komoly tudományos igényű tenyéranalízis. Kit ne érdekelne, milyen titkokat rejt a tenyere?! A tenyér személyiségünk tükre! Kozmikus erővonalai bensőséges titkokról árulkodnak annak, aki rejtélyes jeleit olvasni tudja. A tenyéren látható vonalak, jelek nem a véletlen művei! Évezredes okkult tantétel, hogy legbensőbb, sokszor még általunk sem ismert intimitásaink, múltunk, jelenünk, jövőnk, azaz SORSUNK rányomott bélyegként lángol tenyerünkön.


Bal kezünk mutatja képességeinket, lehetőségeinket, anyai ágról örökölt hajlamainkat. A jobb kéz megmondja, hogy menynyire valósulnak meg a bal kéz által jelzett kilátások, mennyiben válnak valóra az akarat, a munka és személyes törekvéseink hatására. A különböző vonalakra vetített időskálák még a történések időbeli kicsengéséről is tájékoztatást nyújthatnak. Sokan nem gondolnák, de tény, hogy tenyerünk vonalai állandó változásban vannak, félévente, évente új vonalak, mellékvonalak jelenhetnek meg, ezek személyiségünk, anyagi és egészségügyi állapotunk, illetve körülményeink folyamatos változásáról mesélnek a szakavatott szemnek.

Ha ismerjük feladatainkat és lehetőségeinket, akkor könnyebben megtalálhatjuk a kijelölt utat. És a kéz beszél, a kísértés pedig, hogy erőinkkel, eszközeinkkel, lehetőségeinkkel és gyönge oldalunkkal megismerkedjünk, többé-kevésbé mindnyájunkban él. 

Igaz, évtizedes tapasztalataink során bebizonyosodott az, hogy nem mindegyikünk mer szembesülni vele. A chiromantiát az a bennünk élő örök kíváncsiság hozta létre, amellyel életünk rejtélyeit figyeljük. Hogy mikor? A kutatások azt igazolták, hogy ez a tudomány ősibb a kereszténységnél, és Krisztus elott kétezer évvel már ismerték és alkalmazták a Himalája vidékén. A görög civilizáció fénykorában olyan meghatározó tudósok, mint Anaxagorász, Platón, Arisztotelész, Plinius, vagy Hispanus hitték, hogy a lélek titokzatos munkája a kézen megmutatkozik.

A tenyér vonalait és jegyeit már a születésünkkor magunkkal hozzuk, kezünk emberi életünk térképe, melyre az átörökléssel hozott ösztöneink, ismert, vagy lappangó erőink, valamint a ránk ható kozmikus erők róják jegyeiket, azonban sokszor végzetes jelentőségű jegyek tűnnek el, vagy változnak meg a lélek erőinek előnyös, vagy káros behatása folytán. Minél erősebben hatnak ránk a kozmikus erők, annál határozottabb és markánsabb útjuk rajza, míg a gyengébb erőáramlatok elmosódott, gyengébb alakzatot mutatnak. Ellentétes áramlatok kereszteket, csillagokat, köröket, rácsokat, betegségre utaló szigeteket képeznek a tenyérnek azon a részén, amelyre - az asztrológiai szabályok szerint - a planéták kozmikus sugárzása hat.


Nagyon fontos alapelv, hogy az asztrológia és a chiromantia ezoterikus okokból elválaszthatatlanok egymástól. A Smaragdtábla "Miként fent, ugyanúgy lent" elve nyilvánul itt meg nagyon szemléletesen, hiszen a tenyér az emberrel, a mikrokozmosszal, míg az asztrológia az ember kozmikus (makrokozmosz) összefüggéseivel, valamint az emberre gyakorolt kozmikus hatásmechanizmusokkal foglalkozik. A világegyetem elrendezésében (kozmosz=rend) céltudatos, mély értelem nyilvánul meg, és az ezotéria az embert a világegyetem részének tekinti. A világegyetem kozmikus elemeinek egymásra hatása különféle harmonikus, illetve diszharmonikus ritmusokon alapszik, amelyek összhangját semmi nem zavarhatja meg büntetlenül.


Körmeid elárulják egészségi állapotodat

Az ápolt megjelenés legtermészetesebb szabályai közé tartozik a kéz és láb körmeinek gondozása. Kezünk a gyakorlott szemlélő és a képzett orvos számára a legfeltűnőbb helyen árulkodik egészségi állapotunkról. Színe, formája és állaga, esetleges hibái; foltok, barázdák, gödrök diagnosztikai útmutatóként szolgálnak. A körmök a körömágyba foglalva, apró hajszálerekkel és idegvégződésekkel behálózva tartják a kapcsolatot szervezetünkkel, a körömgyökből táplálkoznak, növekednek, amelyeknek viszont ásványi anyagokra van szükségük a feladatuk ellátásához. Amennyiben az utánpótlás lelassul, vagy akár meg is szűnik, mivel a szervezetben is komoly hiányállapotok léptek fel, körmeink akár el is halhatnak. Már apró sebesülésük is komoly problémákat, hosszantartó, fájdalmas kezelést eredményez. Induljunk hát felfedező utunkra, kövessük a szakembert, aki körmeink állapotából egészségi állapotunkat, életformánkat és nem ritkán még jellemünket is fel tudja térképezni.

A tudatos körömelemzés Ha manapság körmeit rágó embert látunk, már nem arra gondolunk, mint akár 20-30 évvel ezelőtt, miszerint neveletlen, tartás nélküli, gyenge jellemű egyénnel állunk szemben. Az orvostudomány fejlődése megváltoztatta a társadalmi előítéletek is, a publikációk a közönség számára is megvilágították, hogy a körömrágás bizonyos ásványi anyagok hiányát mutatja, amely elfojtott indulatokkal, lelki problémákkal is párosulhat. A körmök vizsgálatának tudománya, az onychológia bebizonyította például a leváló körmök és a cukorbetegség kapcsolatát. A puha vagy könnyen törő körmök pedig olyan emberre utalnak, akik életerejüket túlságosan is próbára teszik, rablógazdálkodást folytatnak testükkel, szellemükkel. Gyermekeknél a túl vékony körmök a torokgyulladásra való hajlamot mutatják. A vese megbetegedéseinek első jele lehet a hosszanti csíkok megjelenése a körmök felületén. Kitüremkedések reumatikus megbetegedésekre, izületi gyulladásra utalhatnak. Az egészséges emberek körmei maguktól is csillognak, felületük sima, rugalmas.


.... Puha, vékony körmök: vérszegénységre, bizonyos ásványok hiányára valamint a hormonrendszer csökkent működésére utalnak. A szakember ilyen esetben tojássárgája, olívaolaj, zöld színű zöldségek és gyümölcsök fogyasztását ajánlja, továbbá szükség esetén E-és D-vitamint, kalciumot, például Buerlecithin szedését rendeli el a természetes táplálkozás kiegészítése képpen.


.... Törékeny, érdes körmök: a könnyen szerzett kék foltok a máj megbetegedésének lehetőségét vetik fel. Nőknél és fiataloknál többször előfordul, hogy a legkisebb sérülés mély, sokáig felszívódó nyomot hagy a bőrön, a körmökön. Ebben az esetben a sörélesztő, mint természetes B-vitamin forrás, a búzacsíra és a joghurt- félék nyújthatnak hathatós segítséget A homeopátiás szerek közül a KH3 ajánlható.


.... Hosszában leváló felületű körmök: ha középen, hosszában leváló körmökkel találkozik az orvos az A-vitamin hiányára gondol, amely abból is eredhet, hogy a beteg kevés húsételt fogyaszt. A citrom, sárgarépa és paradicsom fogyasztása kiküszöbölheti az egyoldalú táplálkozásból származó hiánytüneteket. A kálium pótlására napi kis mennyiségű gyümölcsecet alkalmas.


.... Beszakadásra hajlamos körmök: az idegrendszer gyengeségére valamint a kevés alvásra utalhat. Ebben az esetben is a B-vitamin pótlása eredményes, előfordulhat azonban, hogy szakorvos segítsége is elengedhetetlen. Elsősorban ki kell zárni a szervezetben esetleges férgesedés jelenlétét. Növényi kivonatok , zöldséglevek fogyasztása segíthet az élősködök kiűzésében.


.... Túl kemény körmök: gyakran a pajzsmirigytúltengés idézhet elő túlságosan vastag, kemény körmöket. Pajzsmirigy-diéta, B-vitamin adagolás megelőzheti a betegség komolyra fordulását.


.... Mélypiros körömhús: magas vérnyomás kísérő tünete, amely hajlam a szívinfarktusra is. A keringési betegségek legjobban bevált természetes ellenszere a galagonyalé, vagy tea fogyasztása


.... Pirosas körömhús, piros széllel: asztmára és agyvérzésre való hajlam mutatója.


.... Narancsszínű körömhús: belső mérgezési tünetek velejárója lehet.


.... Mélysárga színű köröm: a máj és az epe megbetegedéseire utalnak.


..... Zöldes színű körmök: fokozott orvosi megfigyelést igényel, mivel a szervezetben felhalmozódott méreganyagok jele.


..... Kékes színű köröm: a vérkeringés zavarait mutatja.


.... Barnába hajló körömszín: trópusi betegségekből kigyógyult embereknél figyelhető meg.


Ha a félhold láthatatlan a napi orvosi gyakorlatból kiderül, hogy a szívműködés és a körömbőr, a félhold alakú körömalj között szoros kapcsolat áll. Amennyiben ez a félhold belesüllyed a köröm bőrébe, vagy a bőr benövi, biztosak lehetünk, hogy betegünk általános gyengeségben szenved. Itt azonnali beavatkozásra van szükség. Ha azonban a félhold elfoglalja a köröm felületének nagy részét, ez a túl erőteljes szívműködés jele, amely szintén kezelést igényel, mivel a szív falaiban megnövekedett a nyomás veszélyezteti az erek állapotát. Kielégítő egészség esetében a félhold körömfelület egy ötödét - egy hatodát foglalja el.

A köröm növekedésének ritmusa a hüvelykujj körme 5-6 hónap alatt éri el teljes hosszát, míg a többi körmöknek a fele időre van szükségük. 

Hűvösebb éghajlatokon lelassul a növekedés, melegebb égöveken, vagy hosszabb ideig tartó meleg vízben történő munkavégzésnél pedig felgyorsul a folyamat. Gyakori alkohol fogyasztás is meggyorsítja a köröm növekedését.Jellemtan

Bizonyos fokon a körmök formája utalhat az ember karakterisztikájára is;

.... Buzogányszerű, széles, rövid hüvelykujj; erőszakra hajlamos típus, mint a mindig kitörni készülő vulkán.

..... Lapos körömfelépítés; kényelemre hajló, hideg, közönyös emberre vall.

..... Legyező formájú körmök; félős, a saját árnyékától is megijedő alkat. Hajlam a mandula- és nyirokmirigy megbetegedéseire.

..... Túl széles körmök; robbanékony, de hamar feladó típus, melankóliára hajlamos.

..... Szögletes körmök; kíváncsiság, de alkalmazkodóképesség mutatója, túlzásokra való hajlam.

Az egyes vonalak elhelyezkedése:A hüvelykujj első perce, a belső oldalán, fent; tudás, értelem

Második perce; logikai készség

A hüvelyujj alatti kiemelkedés; Vénusz-domb

A mutatóujj alatti kiemelkedés; Jupiter-domb

A középső ujj alatti kiemelkedés; Szaturnusz-domb

A gyűrűsujj alatti kiemelkedés; Nap-domb

A kisujj alatti kiemelkedés; Merkur-domb

A középső és gyűrűsujj alatti félköríves vonal; Vénusz-öv

Az ujjak alatti első vízszintes vonal; Szív-vonal

A középső vízszintes vonal; Értelem-vonal

A hüvelykujj felett kezdődő íves vonal; Élet-vonal

A tenyér közepén függőlegesen felfutó vonal; Sors-vonal

A harmadik függőleges vonal; Nap-vonal, nem mindenkinél látható, halványabb és rövidebb

A kisujj alatt, a tenyér hátsó részén; Hold-domb


Női kezeken a Vénusz-öv, amely elágazással vagy anélkül, félkör alakban a középső ujjat a gyűrűsujjal köti össze, az óriási érzékiség biztos jele. Amennyiben ehhez még a feltűnően kiemelkedő Vénusz-domb, amely a hüvelykujj alatti kiemelkedés, is járul már a túlzott jelentősséggel bíró szexuális élet mutatója, tulajdonosa ellenállhatatlan vonzerővel rendelkezik. Ha a nő szívvonala a fentiekkel párosulva széles és halvány, biztosak lehetünk természetellenes szexuális praktikáiban. 

Kilengésekre hajlamos asszonyok keze húsos, vastag, életvonaluk kettőzött, hosszú, tenyerük és vonalaik alapszíne rózsaszínes. Általában elmondhatjuk, hogy a gyengébb vagy erősebb ösztöni élet a tenyér kiemelkedéseiben, az úgynevezett dombokban láthatóak.


A férfiak mutatóujja


A mutatóujj általában az életerőre és céltudatosságra enged következtetni. Betegesen gyenge jellemű, vagy akár idiotizmusra hajlamos embereknél feltűnő, hogy alig van hüvelykujjuk, vagy eleve megnyomorított hüvelykujjal születnek. Az akarat és a logikai készség hiánya mutatkozik meg ilyen esetekben. Érdekes, hogy az epilepsziás rohamok alatt a beteg pont a hüvelykujját szorítja görcsösen össze. Tudományosan bebizonyították, hogy a hüvelykujj agyunk bizonyos részeivel áll kapcsolatban, amelyek a logikus gondolkodás és az akarat irányítói.

Ebből következtethető tehát, hogy azok a férfiak, akiknek kezük méretéhez viszonyítva feltűnően széles, hosszú hüvelykujjuk van, különleges céltudatossággal, akaraterővel rendelkeznek. Ha a hüvelykujj húsos, puha ez az érzékiséggel párosult élvhajhászás jele, ha a hüvelykujj keskeny, hosszú, de csontos, tulajdonosa magabiztos, büszke, életerős. A hüvelykujj felosztása, ezek méretei a tenyér méreteihez viszonyítva sorrendben a következőket árulja el;

Az első perce, amelyet körömpercnek is hívunk az értelem és tudás, középső perce az érzelmi élet, míg alsó perce, vagy gyökere, az érzékiség mutatói. Férfi kezekben is felfedezhetjük a Vénusz-dombot, amelynek nagysága, húsossága a nőkéhez hasonlítható módon erős ösztöni életre enged következtetni. Az, ha a férfinak kicsi, nem feltűnő hüvelykujja van, bátortalan, döntésképtelen, bizonytalan emberre utal. Kicsi és puha, húsos hüvelykujj türelmes, érzelmeskedő, értelmét kevésbé használó férfi jele. Kicsi, de kemény hüvelykujj a diplomácia készségre utal, aki nehezen hoz ugyan döntéseket, de céljait mégis ügyességével, körültekintéssel éri el. Nagy méretű hüvelykujjak mindig erős egyéniségek mutatói, ezek az emberek érvényre juttatják céljaikat az életük minden területén.

Szögletes formájú hüvelykujj-köröm praktikus beállítottságú, munkáját szerető, céltudatos emberre utal, ha a köröm hegyes, felfelé törő, vagyonos, kereskedő-típussal állunk szemben. Megkülönböztethetőek például a művész és a kereskedő hüvelykujjai.

A művész hüvelykujja finoman ívelő, nem túl vastag, de nem is kemény, viszonylagosságában is illik a kéz méreteihez. A kereskedő hüvelykujja feszes, erőteljes, csontos.

Amennyiben a hüvelykujj felső perce aránytalanul rövid, állhatatlanságra, türelmetlenségre, hiszékenységre utal.

Minél hosszabb a hüvelykujj felső porca, annál céltudatosabb viselőre mutat, ha viszont ez a porc aránytalanul hosszú, a másokon való uralkodási vágy lesz a döntő, ők csak olyan emberekkel képesek együtt élni, akik alávetik magukat akaratuknak. 

Ha például egy házaspár férfi és női tagja feltűnően hosszú első hüvelykujj perccel rendelkezik, házasságuk inkább harctérre emlékeztet, mint együtt élésre, mindketten érvényre szeretnék vinni erőteljes akaratukat. Ebben a vonatkoztatásban is megállapíthatjuk, hogy eltérő méretű hüvelykujjú emberek könnyebben tudnak együtt élni, mint hasonló adottságokkal rendelkezőek....élvhajhász-e társam?Azok a férfiak, akiknek kidomboruló, erőteljes Vénusz-domb található tenyerükön, amely még kisebb-nagyobb vonalakkal is díszített, valamint alsó hüvelykujjpercük vastag és húsos, a szerelemben a változtatások hívei. Érzékiségük kevés határt ismer. Ezek a férfiak nem a hűséges típusba tartoznak. A legjobb férjek azokból lesznek, akiknek Vénusz-dombjuk alig látható, arányosan hosszú a hüvelykujjuk és alsó perce nem feltűnően vastag. Amennyiben még a hüvelykujj-körmük inkább szögletes, mint hegyes, ragaszkodó típussal állunk szemben.


...és jelleme tekintetében?


A tenyér vonalai képet adhatnak társunk jelleméről. Itt nincs különbség a nők és a férfiak értelmezése között. Férfiak, akiknek erőteljes a Vénusz-dombjuk, hegyesen felfutóak ujjaik, felső hüvelykujj-percük rövid, hajlamosak a hazugságra és a megtévesztésre. Az asztalon összezártan nyugvó kéz viszont egyenes egyéniségre utal. Erőteljes férfi-kezek, amelyeket tulajdonosa szétterpesztett ujjakkal, mintegy fenyegetően helyez elénk az asztalra, hatalomvágyról és az őszinteség hiányáról árulkodnak. Felfortyanó, dühkitörésekre hajlamos férfiak ujjai szélesek, körmeik szögletes formájúak. Erőteljesebb indulatosságra utal, ha az ujjak alatti dombok erős vonalakkal átszőttek. Kicsapongó, hűtlenségre hajlamos emberek hangsúlyos Vénusz-dombbal és vörös, erőteljes életvonallal rendelkeznek.


Tenyérvonalai megválaszolják a jövő év hét legfontosabb kérdésétA tenyerén levő barázdák is változnak, személyiségük, útjuk kiteljesedése szinte belevésődik a vonalakba. Néhányuk eltűnik az idővel, míg számunkra teljesen újak válnak láthatóvá. A bölcsek szerint a kéz az égbolt tükre, az ujjak, az ujjbegyek, a tenyér részei; a nap, a hold és a bolygók nevét viselik, jelentésük is összefügg az asztrológiából ismert hatásrendszerükkel. Vessen tehát egy pillantást saját és társa kezére, így képet kaphat arról is, vajon milyen esztendő elé néznek.


Hogy is áll a szerelemmel?


Az ujjak alatti legfelső vízszintes vonal a Szív-vonal. Amennyiben erősen kirajzolódik, bő a vérkeringése, rózsaszínes - ez erős, tiszta érzelmekre utal. Ha azonban törésvonalak, szerteágazások szabdalják fel, biztos lehet az érzelmi viharokban. A kisujja alatti erős, rövid vonalka jelenléte megmutatja, hogy szerezhet-e az idén tartós kapcsolatot, mélyülni fog-e már meglevő viszonya partneréhez. A vonalka erőssége biztosabban utal a szerelmi élet kiteljesedésére.


Beköszönt-e a szerencse életébe?


A Szerencse-domb, vagy más névvel Jupiter-domb a mutatóujj alatt emelkedik. Ha feltűnő domborúsága - ön az idei év szerencsegyereke. Nagy nyeremények, kimagasló teljesítmények esélyeit mutatja, ha a kiemelkedett Jupiter-domb közepén kis, csillaghoz hasonló rajzolatot fedez fel. Amennyiben ez az alakzat inkább kereszt formájú, ez elárulja magának, hogy szerencséjét saját erőből kell elérnie, esély van rá, de semmi nem fog az ölébe pottyanni. Ebben az esetben legjobban teszi, ha nem veszít időt, azonnal elkezdi a munkálkodást.


Számolhat-e óriási nyereséggel?


Keresse tenyerén a Lottó-háromszöget. A függőlegesen futó Siker-vonal, amely a Szív- és az Értelem-vonalakat néha a kisujj alatt keresztezi a Pénz-vonallal, amely szintén függőleges, de kisebb, ez így egy igen ritka konstelláció, jelenléte egyértelműen óriási nyereséget jelez. Ez a jel sokszor tényleg egy éjszaka alatt keletkezik, rövid életű, viszont szembetűnő és sokat ígérő. Nem minden esetben nyereséget mutat, az idén beérő, hosszú távra anyagi biztonságot, sőt gazdagságot eredményező üzleti tevékenység sikerét is jelentheti.


 Lehetséges lesz az új évben a karrier?


Amennyiben tenyerében a fent említett Siker-vonal, még ha csak erőtlenül is, de látható, munkájában az újesztendőben jelentős lépésekben haladhat előre. A vonal középső része a legfontosabb, ha ez a szakasz erőteljesen kirajzolódik, jó a vérellátása, mélyen barázdált, elágazások nélküli, ebben az esetben biztos lehet benne, hogy élete középső részében elérheti azt a pozíciót, amelyre régen várt. A vonal erőteljesebb felső szakasza, amely a kisujj felé fut, viszont a későbbi, de biztos anyagi jólét, sőt gazdagság mutatója.


Hogyan is áll egészségével idén?


Fellelhető-e az a bizonyos nagy "M" betű tenyerén? Ezt a jelet három, erős vonal, fent a Szív-vonal, középen az Értelem-vonal, alul, hosszabban lefelé húzódva az Élet-vonal apró barázdákkal való összekötés adja ki, körülbelül a tenyere közepén. Ha Élet-vonala emellett még mélyen barázdált, hosszú és széles, nem kell betegségtől, balesettől tartania.


Számolhat-e kellemes meglepetésekkel?


Néha megjelenik tenyerünk közepe táján, a középső ujj felé mutatva egy függőleges vonal, amelyből kis ágak futnak oldalra. Sorsunk jobbra fordulását, kellemes meglepetéseket jelez felfedezése. Figyelem ! Ha a Szív-vonalnál fejeződik be ez a barázda, ebben az esetben társunk fogja okozni ezt a kellemes meglepetést, életünk meglepetésszerű jobbra fordulását partnerünk fogja bevezetni tehát.


A tenyérelemzés alapfogalmai


A mágusok és kabbalisták az idők kezdete óta tisztában vannak az "emberi"szó jelentésével. Nekik semmi sem lehetetlen, elítélendő avagy idegen, ami az emberrel kapcsolatos. ők tetteinket a "jó" és a "rossz" reflekcióinak tulajdonították, amely reflekciók a gyakorlott szemlélő számára a külső megjelenésünkben mutatkoznak meg . A beavatottak első látásra felismerték az egyén lelkének sötét oldalait, igazi adottságaikat, életük fontos titkait. Így nem különös, hogy korukban a külső megjelenési formák; a szemek színe, a haj összetétele, de legelső sorban a tenyér vonalai megkülönböztetett vizsgálódás tárgyait jelentették.Az ujján viselte a Halál-övet

(egy igaz történet)


Eljött élete utolsó éjszakája. Kemény fapadon ült, egy sötét, nedves sarokban... Gondolatfoszlányok cikáztak át fejében. "Nem, ez az egész nem lehet igaz, ez csak egy rémálom...." Világít vajon a hold? A beteges, halvány londoni hold, amelyet oly sokszor nézett megigézve ablakából. Megigézve, mert különös vonzást, félelmetes hatalmat érzett belőle áradni. Igen, neki, a kis senki John Reginald Christie-nek Nottinghillből, neki szólt esténként a hold hívása, csak az ő barátságtalan, rideg szobájában, a Rillington-téren gyakorolta igézetét a hold. Nők jöttek a lakására, nők, akiknek modellkarriert ígért... ők is akkor jöttek, amikor a hold világított... hallotta kopogó lépteik visszhangját... mennyi is volt... mennyi lehetett, John Christie? Összerázkódott. Kifejezéstelen tekintettel bámulta cellája omló falát. Mennyi volt? Mennyi is... Gúnyos félmosoly jelent meg a szája szélén. Sokkal több, mint amennyit megtaláltak! Egyikük sem hagyta el élve Rillington-téri lakását. Meg kellett halniuk. Ez a kéz végzett velük. Minddel. Ezért akasztják fel holnap. Lenézett kezeire, mintha nem is őhozzá tartoznának... és ez a vonal a bal hüvelykujja közepén... ez a különös jel, amely most a jobb hüvelyujján is megjelent... pontosan azon a helyen a felső és középső porc között... tulajdonképpen két vonal... egyre mélyebbek lettek az idővel. Kiegyenesítette hüvelykujjait, amelyeken mint két bevésés ékeskedett a kétszer két mély barázda. Sokáig ült, és bámulta a jeleket. A szürkületben érkező hóhér elől meg sem próbált elmenekülni, még mindig megigézve, hitetlenül nézte hüvelykujjait. Nem tudta, mi is az, amit lát, különös érzése súgta fülébe az utolsó pillanatban: "A Halál-övet viselted kezeden egész életedben..." A halál beálltát megállapító rendőrségi orvos véletlenül vette észre. Feltűnt neki, hogy Christie hüvelykujjai görcsösen merednek felfelé. Az orvos, aki eddig a kéz vonalainak jelentőségéről csak elvétve olvasott, megbabonázva meredt a kivégzett Christie hüvelykujjain tökéletesen kirajzolódott Halál-övekre...


A kéz, mint fegyver és zseniális eszköz egyben


A Halál-öv, amelyet Salom-övnek is hívnak, egy egészen ritka jelenség. Vigyázat, nem összekeverendő a hüvelykujjak hajlításából keletkezett ráncokkal ! Lehetséges, hogy ez a titokzatos, félelmetes jel az emberiség első gyilkossága óta, mint egy Káin átka kísért intés képpen bennünket? A kéz, mint végrehajtó eszköz óriási hatalmat kapott a világ kezdete óta. Ö voltmindig is a kivitelező. Évezredek vésték nyomukat a kezekbe; az előember vadászfegyverét forgatta kezeiben, otthonát véste segítségével a kövekbe. 

Sokszor a túlélés egyetlen fegyvere a kéz volt. Később ököllel hódították meg és védelmezték a világot. Így lett a hatalom jelképe és szimbóluma a Kéz. Benne nyugszik a múlt hagyatéka, titokzatossága és kiszámíthatatlansága.

A kézen sűrítve találhatóak az érzékelő és mozgatóideg-végződések - állapították meg annak idején a természetgyógyász kabbalisták. Vonalainak vizsgálatát ma komoly tudományág, a Chiromantia vette át. Így lett a valamikori mágiából egyetemi tanulmány. Hol is húzható tehát meg a határ a misztika és a tudomány között?


Jobb kéz - bal kéz


 A Chiromantia tudománya újra fényt derített a régen már tudott és használt tenyérelemzés elemeire, elmélyítve a leheletvékony szálak ismeretét, amelyek a szellemet a lélekkel kötik össze. Itt van például a mágikus "M" betű , amely minden tenyéren felismerhető, némely embernél láthatóbban, másoknál kevésbé, de amelyből minden esetben különös kisugárzás indul ki. 

Már fekvése is érdekes, dőlt, halványabb és erősebb , különböző nagyságú vonalakból vésődött bele az emberek tenyerébe, mint egy általános szimbólum. A tenyér négy fő vonalát, az Élet-vonalat, az Értelem-vonalat, a Sors-vonalat köti össze a Szív-vonallal, mintegy összefoglalva az emberi élet sarkköveit; az életerőt, a gondolkodást, a diplomáciai készséget és az érzelmeket. Vonalait az Egészség-vonal, amely a Sors-vonalból ívesen rajzolódik a tenyér közepe felé, a Nap-vonal és a Vénusz-domb csak kiegészíti. A tenyér elemzéséhez általában a bal kezet szoktuk előnyben részesíteni, mert az öröklődés jegyei ide vésődtek be. Egy kéz viszont csak fél igazság, a jobb kéz tenyerén láthatjuk, mit csinált az ember élete folyamán adottságaiból. Itt láthatók titkos jelekben jó és kevésbé jó cselekedetei, a változtatások, amelyeket eddigi élete folyamán véghez vitt. 

A bal tenyér azonban a másik "én" közvetlen tükre, amelyet hétköznapjainkban oly sokszor mellőzünk, sőt letagadunk. Ez az oldal az örökkévalóság mutatója, amelynek elsődleges jelzője az Élet-vonal milyensége. Hibásan a lét hosszúságának mutatójaként tartják számon, pedig inkább az életenergia, saját életerőnk tudatosságának jelzője. Egy végtelen hosszúságú Élet-vonal nem biztosít senkit a hosszú életről, sokkal inkább arról tudósít bennünket, hogy viselője tisztában van azzal, hogy mindent elérhet az életében, amit csak szeretne. Tetterő, életerő, tudatosság, és az ebből következő lelki és szellemi egészség - ezekről tájékoztatja a szemlélőt az Élet-vonal. Időtartamról nem lehet semmi bizonyosat állítani.


Az egyes vonalak jelentése


Az Élet-vonal a hüvelykujj és a mutatóujj között kezdődő íves barázda, amely a csuklónál fordul be a kézfej felé. Amennyiben vonalát elágazások törik meg, ez jellem tekintetében nem jelent semmi kedvezőt. Felületén a világos foltok szívpanaszokra utalnak. Az Értelem-vonal az Élet-vonal szomszédságában indul és vízszintesen a Mars- vagy a Hold-dombig szeli át a tenyeret. Ha ez a vonal hiányzik, az agy betegségére, vagy fokozott ösztönéletre enged következtetni. A Sors-vonal az egyetlen barázda, amelyet lentről felfelé értelmezünk, az Élet-vonal vége felé kezdődik, onnan fut a gyűrűsujj alá. Feltűnő rövidsége hirtelen elmúlást, vagy egy bizonyos helyzet hirtelen félbe szakadását jelenti .Felfelé mutató elágazásai, amelyek körülbelül a vonal közepénél kezdődnek szerencsét és sikereket mutatnak. Különösen akkor, ha a Szív-vonallal való kereszteződésében nincsen különös törés. A Szív-vonal kedvező esetben összeköti az az érzelmi életet a külső sikerekkel, így a kép egy szimpatikus, a valóságban élő személyiséget vetít elénk. Ez az íves barázda vízszintesen szeli át a tenyeret, az ujjak alatt, mintegy lezárva az alatta emelkedő dombokat, amelyeket függőlegesen a Sors-vonal foglal keretbe.


A dombok értelmezése


A mágikus "M" betű kisebb-nagyobb dombokkal van körbevéve, amelyek közül a Vénusz- és a Hold-dombok a legnagyobbak. A Vénusz-domb és környéke a hüvelykujj meghosszabbításaként a szerelmi élet mutatója. szenvedélyesség vagy éppen a ridegség rajzolódik ki nagyobb, vagy kisebb domborulatán feltűnően kiemelkedő Vénusz-domb csillapíthatatlan vágyakról árulkodik. A Hold-domb a fantázia dombja, nagysága álmodozó, a realitásoktól távol élő egyéniségre utal, aki elveszítette maga fölött a hatalmat, összetéveszti a képzeletet a valósággal. Feltűnő kiemelkedése döntésképtelen, hangulataitól irányított embert vetít elénk, szélessége érzékenykedésre való hajlam jele. Törésvonalai hisztériára engednek következtetni.


A dombok neve:Jupiter-domb, Szaturnusz-domb, Nap-domb, Merkúr-domb és Mars-domb. Már elnevezéseik is asztrológiai ismereteinkre utalnak. A beavatottnak elég egy pillantást vetni a vizsgált személy tenyerének dombjaira, hogy nagy vonalakban képet alkosson jelleméről. Jól látható dombok az életet élvező emberről árulkodnak, az ellentét pedig szürke, hétköznapi egyénről vall.

A mutatóujj alatt helyezkedik el a Jupiter-domb, a tetterő, a siker mutatója. Ha kisebb Jupiter-dombbal találkozunk, amelyben apró vonalkák sem láthatóak, majdnem biztosan állíthatjuk, hogy ez az ember csak nehezen, vagy egyáltalán nem lép előre, egy pont körül táncol egész életében. Kemény, kidomborodó Jupiter-domb viszont megmutatja, hogy viselője jelentős személyiség lesz. 

A Szaturnusz-domb a középső ujj alatt található, és a sors dombjának is hívják, mivel itt végződik a Sors-vonal. Ha ez a domb nem feltűnő, de jelen van, az kiegyensúlyozott, bölcs emberre vall. Amennyiben széles Szaturnusz dombbal kerülünk szembe, az pesszimista, aggályoskodó tulajdonosáról árulkodik nekünk. Ha e domb felületén sok, vékony rajzolat látszik, ez kemény, harcokkal teli sorsra enged következtetni. Azon a helyen, ahol a Nap-vonal végződik, a gyűrűsujj alatt, itt emelkedik a Szépművészek-dombja, amelyet Apolló-dombnak is neveznek. Apolló a görög mitológiában a művészetek istene .Jól látható Apolló-domb sokoldalú, művészi hajlamokkal rendelkező emberek tenyerén található. Amennyiben viszont ez a domb hiányzik, viselője racionalista, csak praktikus dolgokban érdekelt személyiségről árulkodik. 

A Merkúr-domb az utolsó az ujjpárnák között, a kisujj alatt emelkedik, és az értelem dombja. Amennyiben az Apolló-domb és a Merkúr-domb egybefolyik, pozitív jel, amely elárulja nekünk, hogy emberünk logikusan gondolkodó, a művészetek szeretetében is praktikusan élő személy, aki harmóniát teremtett a fantázia és a realitások között. Halvány Merkúr-domb rendszertelenséget, megbízhatatlanságot jelöl.

A tenyér utolsó dombja a Mars-domb, amely a Merkúr- és a Hold-dombok között mutatkozik, bezárja a dombok vonulatát és a mágikus "M" betűt. Az energikusság jelzője: az úttörőké, a technikusoké, mérnököké, akik tervező típusok, terveik megvalósításáért harcolni is tudnak. A legkedvezőbb, ha a Mars-domb látható, de nem feltűnően domború. Ez az egészséges életerő jele, ha azonban túl kimagaslik, uralkodási vágyat mutat. Viszonylagos lapossága a bátorság és az öntudat hiányára vall.


A tenyér vonalainak portréja


 Mint már említettük, a vonalakat a mágikus "M" betű köti össze, amelynek mellékvonalai egészítik ki a tenyér vonalainak térképét. Az Egészség- vagy Gyomor-vonal általában lent, az Élet-vonal alján kezdődik és a Merkúr-dombig fut. Halványsága, vékonysága lázra való hajlam jele. A vonal sok, apró megszakítása kényes egészséget mutat. Néha előfordul, hogy ez a barázda a Hold-dombnál indul, ezekben az esetekben az egyén jövőbe látó képességekkel rendelkezik. 

A tenyér Nap-vonala, amely a tenyér közepe táján kezdődik, és a Nap-(Apolló)-dombnál végződik, a legkedvezőbb jegyek közé tartozik. Nem találkozunk vele gyakran, viszont aki ilyen barázdával rendelkezik, amely talán még hosszabban, lentről kezdődik, biztos sikert, elismerést és felemelkedést jelent. Nemzetközileg is elismert szaktekintélyek Nap-vonala például három kis ágban is végződik. 

Jelenléte minden esetben kedvező előjel a személy sorsa, sikeressége tekintetében. A tenyérelemzés kiterjed az összes lehetséges vonalra, így megemlíti a csuklón található barázdákat is, amelyek mint egy természetes karperec ölelik át a kezet. A Chiromatia tudománya ezeket Rascetteknek nevezi. Minden vonal körülbelül 20 életévet jelent, ez a tézis viszont nem irányadó, mély, sok Rascett sikert, felemelkedést vetít elénk inkább, halvány, keskeny Rascett viszont gyakori betegségeket. A Vénusz-öv, mint a Nap-vonal is, nincs minden ember tenyerén. Szintén jelentős jel, a Vénusz-domb jelentését erősíti, az erős érzékiség mutatója. A Vénusz-öv a Jupiter- és a Szaturnusz-dombok között keresendő; mint egy ív összekötve a gyűrűsujjat a kisujjal. 

A Házasság-vonal a kisujj és a Szív-vonal között vésődött tenyerünkbe, házasságot viszont csak akkor mutat, ha Az Élet-vonalból kis elágazást is látunk felé. Sok apró vonalka házasság-vonalból való kiágazása viszont több házasságot mutat. Jól látható Házasság-vonal harmonikus kapcsolatra enged következtetni, ha azonban a vonal a Szív-vonal felé hajlik, kapcsolataink fájdalmasan végződnek, házasságunkban nehézségekkel kell számolnunk. Halvány vonal minden szenvedélyt nélkülöző kapcsolatra utal.
A Merkúr - dombon látható kis vonalkák a gyermekek számát jelölik, ezért ezeket Gyermek-vonalaknak is hívják. Hosszúkás alakzatúak a fiúgyermeket, vízszintesek, vagy átlósak a lányokat mutatnak.
Ennyi a tenyérvonalakról már kapcsolataikra is enged következtetni, a vonalazások sokszor jól láthatóan kapcsolódnak egymáshoz.

Kis beleérzéssel elég az alapjelek ismerete ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk a vizsgált személyről.


Forrás: vegzet.hu

25+1 Igazság ! :)


Igen - lényeges - itt hibázzuk el...

1. Ne tölts időt a nem megfelelő emberekkel! Az élet túl rövid ahhoz, hogy olyan emberekkel töltsük, akik kiszívják belőlünk az életkedvet és energiát. Ha valaki azt akarja, hogy jelen legyél az életében, az helyet csinál neked benne. Sohase erőltesd rá magad olyasvalakire, aki nem ismeri el az értékeidet.


2. Ne menekülj a problémáid elől, nézz szembe velük! Nem elvárás, hogy azonnal megoldjuk a problémákat. Nem így terveztek bennünket. Hanem úgy, hogy megsértődjünk, szomorúak legyünk, megsérüljünk, megbotoljunk és elessünk és ezzel együtt haladjunk. Ez az élet célja – hogy szembenézzünk a problémákkal és idővel megoldjuk őket. Végső soron ez tesz bennünket azzá, akik vagyunk.3. Ne hazudj önmagadnak! Bárki mást becsaphatsz a világon, de önmagadat nem tudod. Csak akkor lépünk előre az életben, ha kockáztatunk, és a legkockázatosabb dolog az, amikor megpróbálunk őszinték lenni önmagunkkal szemben.4. Ne szorítsd háttérbe a saját igényeidet! Igen, segíts másokon, de segíts önmagadon is! Ha valaha is ott volt az ideje, hogy kövesd a vágyaidat és valami olyat csinálj, ami neked fontos, akkor az a pillanat most van itt. 5. Ne akarj valami lenni, ami nem vagy! Az élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy önmagad légy egy olyan világban, amelyik próbál olyanná tenni, mint mindenki más. Ne változz azért, hogy az emberek kedveljenek! Légy Önmagad, és a megfelelő emberek szeretni fogják a valódi énedet!6. Ne kapaszkodj mindenáron a múltba! Nem tudod elkezdeni az életed következő fejezetét, amíg az előzőt olvasod újra és újra.7. Ne félj hibákat véteni! Ha csinálsz valamit és elrontod, az még mindig legalább tízszer hatékonyabb, mintha nem csinálnál semmit.8. Ne akard megvásárolni a boldogságot! Sok olyan dolog van, amire vágyunk, és sokba kerülnek. De az igazság az, hogy azok a dolgok, amelyek igazán boldoggá tesznek – a szeretet, a nevetés – teljesen ingyen vannak.9. Ne légy link! Ne gondolkozz túl sokat, különben még ott is problémát hozol létre, ahol eleve nem is volt.10. Ne gondold azt, hogy még nem állsz készen! Soha senki nem érzi úgy, hogy 100%-ban készen áll. Ez azért van, mert a lehetőségek arra kényszerítenek bennünket, hogy túlnőjünk a komfortzónánkon. Eleinte nem fogod kényelmesen érezni magad, de végül több leszel.11. Arra koncentrálj, amit akarsz, hogy megtörténjen! Ha minden nap azzal a gondolattal ébredsz fel, hogy valami csodálatos fog történni az életedben a mai napon, és jól odafigyelsz, akkor gyakran rájössz, hogy tényleg megtörtént.12. Ne keveredj kapcsolatokba rossz indokból! A kapcsolatokat bölcsen kell megválogatni. Jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban.13. Minden találkozásnak célja van! Rá fogsz jönni az életed során, hogy minden egyes emberrel való ismeretségednek célja van. Egyesek próbára tesznek, egyesek kihasználnak, egyesek pedig tanítanak. De a legfontosabb, hogy lesznek, akik kihozzák belőled a legjobbat.14. Koncentrálj arra, hogy a saját eredményeidet javítsd minden nap! A siker a TE és ÖNMAGAD közötti ütközetben dől el. Nem mindenki mással kell versenyezni.15. Ne légy féltékeny másokra! A féltékenység annak a művészete, hogy valaki más jószerencséjén meditálsz a sajátod helyett.16. Hagyd abba a panaszkodást és az önsajnálatot! Az élet okkal küldi a ziccereket – azért, hogy az utadat olyan irányba fordítsa, ami neked való. Úgyhogy mosolyogj! Hadd tudja meg mindenki, hogy ma sokkal erősebb vagy, mint amilyen tegnap voltál és az is leszel!
17. Ne tarts haragot! Ne éld az életedet gyűlölettel a szívedben! Az lesz a vége, hogy neked jobban fog fájni, mint azoknak, akiket gyűlölsz.18. Ne engedd, hogy mások lehúzzanak! Ne csökkentsd a sztenderdjeidet azért, mert mások nem hajlandók növelni az övéket!19. Vedd észre a parányi pillanatok örömét! Élvezd a kis dolgokat, mert egy nap esetleg visszanézel és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok.20. Ne akarj mindent tökéletesen csinálni! A valódi világban nem a perfekcionistákat díjazzák, hanem azokat, akik elvégzik a dolgokat.21. Ne kövesd a legkisebb ellenállás útját! Az élet nem könnyű, különösen, ha valami értékes dolgot szeretnél elérni. Ne keresd a legkönnyebb megoldást. Csinálj valami rendkívülit!22. Ne tegyél úgy, mintha minden rendben lenne, amikor nincsen! Néha nyugodtan széteshetsz egy kis időre. Nem kell mindig a kemény fiút játszani, és nem kell állandóan bizonygatni, hogy minden rendben van.23. Ne hibáztass másokat a saját problémáid miatt! Ha másokat hibáztatsz azért, ami veled történik, akkor elutasítod a felelősséget, és másokra ruházod a rendelkezés jogát az életed adott területe felett.24. Ne próbálj mindenki számára minden lenni! Ez lehetetlen, és ha megpróbálod, kiégsz. De ha egy valakit mosolyra késztetsz, az megváltoztathatja a világot. Szűkítsd a fókuszt!25. Ne aggódj annyit! Az aggódás nem mentesíti a holnapot a nehézségektől, csak a mát az örömöktől.+1. Légy hálás! Ahelyett, hogy arra gondolsz, mi az, aminek híján vagy, próbálj arra gondolni, hogy mi az, amid van... Rájössz majd, hogy egészen gazdag vagy!Ne feledd, minden nagy sikertörténet előszava a pozitív gondolkodás. Ha minden nap azzal a gondolattal ébredsz fel, hogy valami csodálatos fog történni az életedben, akkor gyakran rájössz, hogy tényleg megtörtént. A változás kulcsa mindig önmagunk.(szerző: Ismeretlen)